DỰ ÁN CAMERA CHO HỆ THỐNG RÀO NAN 2020

CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

  • Xây Dựng Móng Trụ BTLT
  • Xây Dựng Hệ Thống Mương Dây Dẫn Tín Hiệu
  • Lắp Đặt Hệ Thống Trụ Cần Camera
  • Xây dựng hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời
  • Xây dựng hệ thống truyền dẫn không dây
  • Hệ thống điều khiển
  • Tích Hợp Hệ Thống
  • Kết nối hệ thống đến nhà điều hành trung tâm
  • Kết nối hệ thống đến trung tâm quan trắc tỉnh Quảng Bình

Hình Ảnh Tiêu Biểu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *