DỊCH VỤ BVTECH VIỆT NAM

  • Tư vấn thiết kế các hệ thống công nghệ: camera an ninh, hệ thống viễn thông, hệ thông mạng tin cậy, các bộ thu thập dữ liệu
  • Tư vấn các giải pháp tổng thể kết nối IOT
  • Tư vấn lắp đặt hệ thống’
  • Giải pháp mạng truyền thông công nghiệp
  • Tích hợp hệ thống công nghệ thông minh
  • Tư vấn dịch vụ viễn thông thế hệ mới