Thiết Bị Quan Trắc Hồ Đập

Sale!
65,000,000.00 49,000,000.00
Mua ngay

Hệ Thống Quan Trắc Thấm Xây Dựng

Bộ mở rộng kênh Multiplexer 8032 | Geokon – USA

Mua ngay

Phần Mềm Thu Thập Dữ Liệu

Cảm biến áp suất báo mức sensys model PL

Mua ngay

Phần Mềm Thu Thập Dữ Liệu

Cảm Biến Đo Mưa DAVIS-6465

Mua ngay
Sale!

Hệ Thống Quan Trắc Thấm Xây Dựng

Máy đo mực nước Water Level Meter – Canada

45,000,000.00 38,000,000.00
Mua ngay
Sale!
1,980,000.00 1,680,000.00
Mua ngay
Sale!
15,000,000.00 12,000,000.00
Mua ngay