• Sản phẩm Quan Trắc Môi Trường
  • Datalogger & Webacces
  • Bộ Thu Thập Dữ Liệu 3G/4G
  • Năng Lượng và Môi Trường 
  • Giải Pháp IoT
  • Giải Pháp Quan Trắc Môi Trường Đô Thị
  • Giải Pháp Quan Trắc Khu Công Nghiệp 
  • Giải Pháp Quan Trắc Thủy Lợi
  • Giải Pháp Quan Trắc Thời Tiết
  • Dự Báo Thiên Tai

HỖ TRỢ KINH DOANH  

Email:sale@bvtech.com.vn 

  Hotline: 0911922923 ( Zalo, Whatapp..)

 

SẢN PHẨM HOT

GIỚI THIỆU VỀ AVANTECH

Phần mềm WebAccess & Edge SRP

WebAccess, cốt lõi của giải pháp IoT của Advantech, là phần mềm SCADA có thể định cấu hình dựa trên Máy khách / Máy chủ / Trình duyệt đầu tiên, chẳng hạn như phần mềm máy CNC, dành cho mạng máy CNC, cho phép quản lý thông tin CNC và hiển thị trạng thái. Thông qua hệ thống HMI / SCADA của Advantech. , chúng tôi có thể xây dựng nền tảng của quản lý dữ liệu IoT để cải thiện hiệu quả tổng thể của thiết bị. Chẳng hạn như hệ thống giám sát thời gian thực OEE, được xây dựng thành công thông qua việc sử dụng phần mềm Advantech a

SẢN PHẨM NỔI BẬT

SẢN PHẨM AVANTECH

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG AVANTECH