DỰ ÁN CẢI TẠO CHỈNH TRANG CÔNG VIÊN GIA ĐỊNH

CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

  • Xây Dựng Móng Trụ BTLT
  • Xây Dựng Hệ Thống Mương Dây Dẫn Tín Hiệu
  • Lắp Đặt Hệ Thống Trụ Cần Camera  :SL 10
  • Hệ thống điều khiển
  • Tích Hợp Hệ Thống

Hình Ảnh Tiêu Biểu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *