GIỚI THIỆU ĐỘNG CƠ FUJI SERVO MOTOR

Động cơ Servo Motor Fuji có thể điều chỉnh theo phạm vi rộng của điều khiển chuyển động, điều khiển vị trí chính xác gần 100%, từ đơn giản đến phức tạp, độ bền cao

ĐỘNG CƠ SERVO MOTOR FUJI GYG

Là sản phẩm được ứng dụng trong máy tiện đến mô hình máy bay và xe hơi,.. Với những cải tiến vượt bậc dòng sản phẩm mang đến một hiệu suất làm việc cao đáp ứng tối ưu nhu cầu làm việc.

Thông số kỹ thuật :

Hiệu xuất cao : Định vị tốc độ cao, độ chính xác cao
Đáp ứng tần số : 1500 HZ
Tốc độ động cơ tối đa : 6000 r/phút
Encoder : Độ phân giải cao
18 – but ABS/INC 262.144 xung
INC 20bit 1,048,576 xung

> Tải Tải Liệu Datasheet

CÁC DÒNG FUJI SERVO MOTOR GYG

Mã hàng Điện áp Tốc độ  Oil seal/Key Công suất
18bit ABS/INC, Without brake
GYG501B5-HC2 200V 1500r/min No oil seal/With a Key, Tapped 0.5kW
GYG851B5-HC2 0.85kW
GYG132B5-HC2 1.3kW
GYG501B5-HB2 No oil seal/Without a key 0.5kW
GYG851B5-HB2 0.85kW
GYG132B5-HB2 1.3kW
18bit ABS/INC, With brake
GYG501B5-HC2-B 200V 1500r/min No oil seal/With a Key, Tapped 0.5kW
GYG851B5-HC2-B 0.85kW
GYG132B5-HC2-B 1.3kW
GYG501B5-HB2-B No oil seal/Without a key 0.5kW
GYG851B5-HB2-B 0.85kW
GYG132B5-HB2-B 1.3kW
Mã hàng Điện áp Tốc độ  Oil seal/Key Công suất
18bit ABS/INC, Without brake
GYG501B5-RC2 200V 1500r/min No oil seal/With a Key, Tapped 0.5kW
GYG851B5-RC2 0.85kW
GYG132B5-RC2 1.3kW
GYG501B5-RB2 No oil seal/Without a Key 0.5kW
GYG851B5-RB2 0.85kW
GYG132B5-RB2 1.3kW
18bit ABS/INC, With brake
GYG501B5-RC2-B 200V 1500r/min No oil seal/With a Key, Tapped 0.5kW
GYG851B5-RC2-B 0.85kW
GYG132B5-RC2-B 1.3kW
GYG501B5-RB2-B No oil seal/Without a Key 0.5kW
GYG851B5-RB2-B 0.85kW
GYG132B5-RB2-B 1.3kW
Mã hàng Điện áp Tốc độ  Oil seal/Key Công suất
18bit ABS/INC, Without brake
GYG501C5-HB2 200V 2000r/min No oil seal/Without a key 0.5kW
GYG751C5-HB2 0.75kW
GYG102C5-HB2 1.0kW
GYG152C5-HB2 1.5kW
GYG202C5-HB2 2.0kW
GYG501C5-HC2 No oil seal/With a Key, Tapped 0.5kW
GYG751C5-HC2 0.75kW
GYG102C5-HC2 1.0kW
GYG152C5-HC2 1.5kW
GYG202C5-HC2 2.0kW
18bit ABS/INC, With brake
GYG501C5-HB2-B 200V 2000r/min No oil seal/Without a key 0.5kW
GYG751C5-HB2-B 0.75kW
GYG102C5-HB2-B 1.0kW
GYG152C5-HB2-B 1.5kW
GYG202C5-HB2-B 2.0kW
GYG501C5-HC2-B No oil seal/With a Key, Tapped 0.5kW
GYG751C5-HC2-B 0.75kW
GYG102C5-HC2-B 1.0kW
GYG152C5-HC2-B 1.5kW
GYG202C5-HC2-B 2.0kW
Mã hàng Điện áp Tốc độ  Oil seal/Key Công suất
20bit INC, Without brake
GYG501C5-RB2 200V 2000r/min No oil seal/Without a key 0.5kW
GYG751C5-RB2 0.75kW
GYG102C5-RB2 1.0kW
GYG152C5-RB2 1.5kW
GYG202C5-RB2 2.0kW
GYG501C5-RC2 No oil seal/With a Key, Tapped 0.5kW
GYG751C5-RC2 0.75kW
GYG102C5-RC2 1.0kW
GYG152C5-RC2 1.5kW
GYG202C5-RC2 2.0kW
20bit INC, With brake
GYG501C5-RB2-B 200V 2000r/min No oil seal/Without a key 0.5kW
GYG751C5-RB2-B 0.75kW
GYG102C5-RB2-B 1.0kW
GYG152C5-RB2-B 1.5kW
GYG202C5-RB2-B 2.0kW
GYG501C5-RC2-B     No oil seal/With a Key, Tapped 0.5kW
GYG751C5-RC2-B 0.75kW
GYG102C5-RC2-B 1.0kW
GYG152C5-RC2-B 1.5kW
GYG202C5-RC2-B 2.0kW

ĐỘNG CƠ SERVO MOTOR FUJI GYC

 Dòng sản phẩm được ứng dụng trong máy tiện đến mô hình máy bay và xe hơi,… có thiết kế thông minh, nhỏ gọn, tiết kiệm không gian làm việc và tuổi thọ cao.

Thông số kỹ thuật :

Hiệu xuất cao : Định vị tốc độ cao, độ chính xác cao
Đáp ứng tần số : 1500 HZ
Tốc độ động cơ tối đa : 6000 r/phút
Encoder : Độ phân giải cao
18 – but ABS/INC 262.144 xung
INC 20bit 1,048,576 xung

> Tải Tải Liệu Datasheet

CÁC DÒNG FUJI SERVO MOTOR GYC

Mã hàng Điện áp Tốc độ  Oil seal/Key Công suất
18bit ABS/INC, Without brake
GYC101D5-HB2 200V 3000r/min No oil seal/Without a key 0.1kW
GYC201D5-HB2 0.2kW
GYC401D5-HB2 0.4kW
GYC751D5-HB2 0.75kW
GYC102D5-HB2 1.0Kw
GYC152D5-HB2 1.5kW
GYC202D5-HB2 2.0kW
GYC101D5-HA2 200V 3000r/min No oil seal/With a key 0.1kW
GYC201D5-HC2 0.2kW
GYC401D5-HC2 No oil seal/With a Key, Tapped 0.4kW
GYC751D5-HC2 0.75kW
GYC102D5-HC2 1.0Kw
GYC152D5-HC2 1.5kW
GYC202D5-HC2 2.0kW
18bit ABS/INC, With brake
GYC101D5-HB2-B 200V 3000r/min No oil seal/Without a key 0.1kW
GYC201D5-HB2-B 0.2kW
GYC401D5-HB2-B 0.4kW
GYC751D5-HB2-B 0.75kW
GYC102D5-HB2-B 1.0kW
GYC152D5-HB2-B 1.5kW
GYC202D5-HB2-B 2.0kW
GYC101D5-HA2-B 200V 3000r/min No oil seal/With a key 0.1kW
GYC201D5-HC2-B 0.2kW
GYC401D5-HC2-B No oil seal/With a Key, Tapped 0.4kW
GYC751D5-HC2-B 0.75kW
GYC102D5-HC2-B 1.0Kw
GYC152D5-HC2-B 1.5kW
GYC202D5-HC2-B 2.0kW

 

Mã hàng Điện áp Tốc độ  Oil seal/Key Công suất
18bit ABS/INC, Without brake
GYC101D5-HB2 200V 3000r/min No oil seal/Without a key 0.1kW
GYC201D5-HB2 0.2kW
GYC401D5-HB2 0.4kW
GYC751D5-HB2 0.75kW
GYC102D5-HB2 1.0Kw
GYC152D5-HB2 1.5kW
GYC202D5-HB2 2.0kW
GYC101D5-HA2 200V 3000r/min No oil seal/With a key 0.1kW
GYC201D5-HC2 0.2kW
GYC401D5-HC2 No oil seal/With a Key, Tapped 0.4kW
GYC751D5-HC2 0.75kW
GYC102D5-HC2 1.0Kw
GYC152D5-HC2 1.5kW
GYC202D5-HC2 2.0kW
18bit ABS/INC, With brake
GYC101D5-HB2-B 200V 3000r/min No oil seal/Without a key 0.1kW
GYC201D5-HB2-B 0.2kW
GYC401D5-HB2-B 0.4kW
GYC751D5-HB2-B 0.75kW
GYC102D5-HB2-B 1.0kW
GYC152D5-HB2-B 1.5kW
GYC202D5-HB2-B 2.0kW
GYC101D5-HA2-B 200V 3000r/min No oil seal/With a key 0.1kW
GYC201D5-HC2-B 0.2kW
GYC401D5-HC2-B No oil seal/With a Key, Tapped 0.4kW
GYC751D5-HC2-B 0.75kW
GYC102D5-HC2-B 1.0Kw
GYC152D5-HC2-B 1.5kW
GYC202D5-HC2-B 2.0kW

ĐỘNG CƠ SERVO MOTOR FUJI GYS

Là dòng sản phẩm được thiết kế thông minh, tiếm kiệm không gian làm việc, tuổi thọ cao,.. có thể sử dụng được trong môi trường dễ bị nước hay bụi bắn.

Thông số kỹ thuật :

Hiệu xuất cao : Định vị tốc độ cao, độ chính xác cao
Đáp ứng tần số : 1500 HZ
Tốc độ động cơ tối đa : 6000 r/phút
Encoder : Độ phân giải cao
18 – but ABS/INC 262.144 xung
INC 20bit 1,048,576 xung

> Tải Tải Liệu Datasheet

CÁC DÒNG FUJI SERVO MOTOR GYS

Mã hàng Điện áp Tốc độ  Oil seal/Key Công suất
18bit ABS/INC, Without brake
GYS500D5-HB6 100V 3000r/min No oil seal/Without a key 0.05kW
GYS101D5-HB6 0.1kW
GYS201D5-HB6 0.2kW
GYS401D5-HB6 0.375kW
GYS500D5-HA6 No oil seal/With a Key 0.05kW
GYS101D5-HA6 0.1kW
GYS201D5-HC6 No oil seal/With a Key, Tapped 0.2kW
GYS401D5-HC6 0.375kW
18bit ABS/INC, With brake
GYS500D5-HB6-B 100V 3000r/min No oil seal/Without a key 0.05kW
GYS101D5-HB6-B 0.1kW
GYS201D5-HB6-B 0.2kW
GYS401D5-HB6-B 0.375kW
GYS500D5-HA6-B No oil seal/With a Key, Tapped 0.05kW
GYS101D5-HA6-B 0.1kW
GYS201D5-HC6-B 0.2kW
GYS401D5-HC6-B 0.375kW
Mã hàng Điện áp Tốc độ  Oil seal/Key Công suất
20bit ABS/INC, Without brake
GYS500D5-RB6 100V 3000r/min No oil seal/Without a key 0.05kW
GYS101D5-RB6 0.1kW
GYS201D5-RB6 0.2kW
GYS401D5-RB6 0.375kW
GYS500D5-RA6 No oil seal/With a Key 0.05kW
GYS101D5-RA6 0.1kW
GYS201D5-RC6 No oil seal/With a Key, Tapped 0.2kW
GYS401D5-RC6 0.375kW
20bit ABS/INC, With brake
GYS500D5-RB6-B 100V 3000r/min No oil seal/Without a key 0.05kW
GYS101D5-RB6-B 0.1kW
GYS201D5-RB6-B 0.2kW
GYS401D5-RB6-B 0.375kW
GYS500D5-RA6-B No oil seal/With a Key, Tapped 0.05kW
GYS101D5-RA6-B 0.1kW
GYS201D5-RC6-B 0.2kW
GYS401D5-RC6-B 0.375kW
Mã hàng Điện áp Tốc độ  Oil seal/Key Công suất
18bit ABS/INC, Without brake
GYS500D5-HB2 200V 3000r/min No oil seal/Without a key 0.05kW
GYS101D5-HB2 0.1kW
GYS201D5-HB2 0.2kW
GYS401D5-HB2 0.4kW
GYS751D5-HB2 0.75kW
GYS102D5-HB2 1.0kW
GYS152D5-HB2 1.5kW
GYS202D5-HB2 2.0kW
GYS302D5-HB2 3.0kW
GYS402D5-HB2 4.0kW
GYS502D5-HB2 5.0kW
GYS500D5-HA2 No oil seal/With a key 0.05kW
GYS101D5-HA2 0.1kW
GYS201D5-HC2 No oil seal/With a key, Tapped 0.2kW
GYS401D5-HC2 0.4kW
GYS751D5-HC2 0.75kW
GYS102D5-HC2 1.0kW
GYS152D5-HC2 1.5kW
GYS202D5-HC2 2.0kW
GYS302D5-HC2 3.0kW
GYS402D5-HC2 4.0kW
GYS502D5-HC2 5.0kW
18bit ABS/INC, With brake
GYS500D5-HB2-B 200V 3000r/min No oil seal/Without a key 0.05kW
GYS101D5-HB2-B 0.1kW
GYS201D5-HB2-B 0.2kW
GYS401D5-HB2-B 0.4kW
GYS751D5-HB2-B 0.75kW
GYS102D5-HB2-B 1.0kW
GYS152D5-HB2-B 1.5kW
GYS202D5-HB2-B 2.0kW
GYS302D5-HB2-B 3.0kW
GYS402D5-HB2-B 4.0kW
GYS502D5-HB2-B 5.0kW
GYS500D5-HA2-B No oil seal/With a key 0.05kW
GYS101D5-HA2-B 0.1kW
GYS201D5-HC2-B No oil seal/With a key, Tapped 0.2kW
GYS401D5-HC2-B 0.4kW
GYS751D5-HC2-B 0.75kW
GYS102D5-HC2-B 1.0kW
GYS152D5-HC2-B 1.5kW
GYS202D5-HC2-B 2.0kW
GYS302D5-HC2-B 3.0kW
GYS402D5-HC2-B 4.0kW
GYS502D5-HC2-B 5.0kW
Mã hàng Điện áp Tốc độ  Oil seal/Key Công suất
18bit ABS/INC, Without brake
GYS500D5-RB2 200V 3000r/min No oil seal/Without a key 0.05kW
GYS101D5-RB2 0.1kW
GYS201D5-RB2 0.2kW
GYS401D5-RB2 0.4kW
GYS751D5-RB2 0.75kW
GYS102D5-RB2 1.0kW
GYS152D5-RB2 1.5kW
GYS202D5-RB2 2.0kW
GYS302D5-RB2 3.0kW
GYS402D5-RB2 4.0kW
GYS502D5-RB2 5.0kW
GYS500D5-RA2 No oil seal/With a key 0.05kW
GYS101D5-RA2 0.1kW
GYS201D5-RC2 No oil seal/With a key, Tapped 0.2kW
GYS401D5-RC2 0.4kW
GYS751D5-RC2 0.75kW
GYS102D5-RC2 1.0kW
GYS152D5-RC2 1.5kW
GYS202D5-RC2 2.0kW
GYS302D5-RC2 3.0kW
GYS402D5-RC2 4.0kW
GYS502D5-RC2 5.0kW
18bit ABS/INC, With brake
GYS500D5-RB2-B 200V 3000r/min No oil seal/Without a key 0.05kW
GYS101D5-RB2-B 0.1kW
GYS201D5-RB2-B 0.2kW
GYS401D5-RB2-B 0.4kW
GYS751D5-RB2-B 0.75kW
GYS102D5-RB2-B 1.0kW
GYS152D5-RB2-B 1.5kW
GYS202D5-RB2-B 2.0kW
GYS302D5-RB2-B 3.0kW
GYS402D5-RB2-B 4.0kW
GYS502D5-RB2-B 5.0kW
GYS500D5-RA2-B No oil seal/With a key 0.05kW
GYS101D5-RA2-B 0.1kW
GYS201D5-RC2-B No oil seal/With a key, Tapped 0.2kW
GYS401D5-RC2-B 0.4kW
GYS751D5-RC2-B 0.75kW
GYS102D5-RC2-B 1.0kW
GYS152D5-RC2-B 1.5kW
GYS202D5-RC2-B 2.0kW
GYS302D5-RC2-B 3.0kW
GYS402D5-RC2-B 4.0kW
GYS502D5-RC2-B 5.0kW