HỆ THỐNG GIÁM SÁT TỰ ĐỘNG

Theo Nghị Định 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường (thông tư cũ: thông tư 24/2017/TT-BTNMT, quy định kỹ thuật quan trắc môi trường), các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và có quy mô xả thải từ 500m/ngày (24h) trở lên tính theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục. Thông số quan trắc nước thải tự động, liên tục gồm: lưu lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, pH, TSS, COD, amonia.

Từ những yêu cầu trên, Bvtech Việt Nam để thiết kế và lắp đặt các giải pháp quan trắc hệ thống tài nguyên nước theo quy định:

Hệ thống quan trắc nước :

–  Hệ thống đo và thu thập dữ liệu tại hiện trường

–  Hệ thống truyền dẫn dữ liệu

–  Hệ thống giám sát tại trung tâm

     Lợi ích của khách hàng

Chủ động kiểm soát quy trình Nhờ các giá trị đo và tín hiệu được ghi nhận liên tục, hệ thống này đảm bảo hoạt động xả thải của nhà máy ổn định và đáng tin cậy.

Bảo trì dễ dàng, tối thiếu hóa thời gian ngưng hoạt động Các thiết bị được hiệu chuẩn và bảo trì dễ dàng ngay tại vị trí lắp đặt nhờ những đặc tính ưu việt công nghệ Memosens, giúp giảm thiểu các chi phí liên quan.

Chức năng quan trắc giám sát tự động các thông số:

Khi mực nước hồ, lượng mưa đầu mối, mực nước hạ du thay đổi một khoảng ∆ ứng với mỗi thông số (khoảng ∆ này người dùng có thể yêu cầu cài đặt cho phù hợp với thực tế sử dụng) là hệ thống sẽ tự động gửi số liệu về trung tâm và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu của hệ thống. Đồng thời hiển thị toàn bộ các thông số đo tự động tức thời này lên bảng điện tử và phần mềm trên máy tính tại nhà quản lý.

Khi số liệu áp lực thấm nền thay đổi một khoảng ∆ ứng với mỗi thông số (khoảng ∆ này người dùng có thể yêu cầu cài đặt cho phù hợp với thực tế sử dụng) là hệ thống sẽ tự động gửi số liệu về trung tâm và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu của hệ thống.

Người sử dụng có thể xem trực tiếp trên máy tính vận hành sử dụng trình duyệt web Internet là có thể xem các thông số đo tức thời, các thông số đo lưu trữ, các thông tin chung về hệ thống.

Toàn bộ thông tin, giám sát, dự báo sẽ được cập nhật tự động lên cở dữ liệu máy chủ, nên người được cấp quyền truy cập có thể xem dữ liệu một cách đơn giản qua các trình duyệt web thông dụng như Internet explorer, Firefox thông qua thiết bị công nghệ như máy tính, máy tính bảng, smartphone…, hiển thị lên phần mềm (Quản lý, giám sát dựa trên công nghệ WebGis) và bảng điện tử.